This is Google's cache of https://www.iran-far.com/showthread.php?p=640044. It is a snapshot of the page as it appeared on 21 Aug 2010 20:39:37 GMT. The current page could have changed in the meantime. Learn more

Full version
These search terms are highlighted: موعود در و These terms only appear in links pointing to this page: نبی تورات انجیل  
قدیمی 05-28-2010  
عضو

 

تاریخ عضویت: Jan 2010
رشته: حقوق
محل سکونت: Canada
نوشته ها: 333
امتیاز: 985
تشكرها: 82
975 بار در 303 پست تشكر شده
shinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished road
پیش فرض پولس رسول کیست؟

پولس رسول یا به قول ما رابی شائول ، تقریبا در یک زمان با عیسی مسیح خداوند متولد شد ، اسم اصلی او شائول بود که بعدها به پولس تغییر داد. او فرزند یک خانواده بسیار معتقد یهودی بود ، یعنی یک فریسی ، پسر یک فریسی دیگر و از سبط بنیامین(اعمال رسولان ۶:۲۳ ، رساله به فیلیپیان ۵:۳) ، همچنین پولس شهروندی روم را داشت که در آن زمان امتیاز بسیار مهمی محسوب میشد.پولس رسول اختیار کامل از طرف شورای یهود داشت تا به دستگیری و آزار ایمان داران بپردازد و همچنین او در کشته شدن اولین شهید مسیحیت "استیفان" راضی بود (اعمال ۱:۸) ، ولی در مسافرتی که به دمشق می رفت تا در کنیسههای آنجا ایمان داران را دستگیر کند و به اورشلیم بیاورد ، برای او اتفاقی میافتاد که مسیر زندگیاش را به کلی تغییر میدهد و خداوند عیسی از او وسیلهای میسازد تا پیام نجات را به سوی امّت ها ببرد ، امروزه مسیحیت در اروپا حاصل زحمتهای پولس رسول است. حال به بررسی ماجرای ایمان آوردن پولس رسول میپردازیم.

از باب ۹ به بعد کتاب اعمال رسولان یک اتفاق مهمی میافتد و آن آغاز مراحل انتقال نجات یهود به امّتها است ، تا باب ۹ میبینیم که اکثرا سخن از پطرس رسول و موعظههای او برای ملت یهود است ولی از باب ۹ به بعد بیشتر ماجرای گسترش نجات را در میان امّتها میبینیم که لوقا به خوبی آنها را به نگارش در آورده است.


اعمال ۹: ۱-۲


نقل قول:
و اما پولُس كه از تهديد و كشتار پيروان مسيح هيچ كوتاهي نمي كرد، نزد كاهن اعظم اورشليم رفت و از او معرفي نامه هايي خطاب به كنيسه ها وعبادتگاه هاي دمشق ، پايتخت سوريه خواست تا ايشان با او در امر دستگيري پيروان عيسي ، چه مرد و چه زن ، همكاري كنند و او بتواند ايشان را دست بسته به اورشليم بياورد.
شائول در این زمان احتمالا ۳۰ سال سنّ داشت ، یک رابی کامل و مورد احترام همه در معبد و کنیسهها بود ، او همچنین در مذهبی بودن و رعایت کردن کامل شریعت یهود از بسیاری دیگر جلوتر بود. او که به مسیح موعود بودن عیسی اهل شهر ناصره ایمان نداشت ، پیروان او را اعضای یک گروه خطرناک میدانست که جهت نابودی یهودیت و اسرائیلیها هم پیمان شده اند و از همین جهت در این قسمت نیز از کاهن اعظم معبد نامهای میگیرد که به سوی کنیسههای دمشق برود و ایمان داران آنجا را به زنجیر کشیده و به اورشلیم منتقل کند.

اعمال ۹: ۳-۶

نقل قول:
پس او رهسپار شد. در راه ، در نزديكي دمشق ، ناگهان نوري خيره كننده از آسمان گرداگرد پولس تابيد، بطوري كه بر زمين افتاد و صدايي شنيد كه به او مي گفت : «پولس پولس ، چرا اينقدر مرا رنج مي دهي ؟» پولس پرسيد: «آقا، شما كيستيد؟»
آن صدا جواب داد: «من عيسي هستم ، همان كسي كه تو به او آزار مي رساني ! اكنون برخيز، به شهر برو و منتظر دستور من باش .»
در اینجا هست که خداوند عیسی به او ظاهر میشود و با او گفتگو میکند ، برای درک بهتر احساسات شائول در این لحظه باید این نکته را یاد آور شویم که او فکر میکرد عیسی مرده است و درون یک قبر یهودی دفن شده و هرگز نیز از مردگان بر نخواسته است ، پس چه بهتر بود که پیروان او را نیز بکشند تا ریشه مسیحیت در همان ابتدا خشک شود ، ولی در این واقعه که در ۳ آیه لوقا آن را نوشته است ، شائول به این قضیه پی میبرد که عیسی نه تنها از مردگان برخاسته ، بلکه به دست راست خدای پدر نیز نشسته است! ، این بود که مسیر زندگی او را از یک جفا رساننده به کلیسا ، به شخصی تبدیل کرد که با هدایت رواخ هکدش(روح القدس) ۱۳ کتاب در میان کتابهای عهد جدید را مینویسد.

اعمال ۹: ۷-۹


نقل قول:
همسفران پولس مبهوت ماندند، چون صدايي مي شنيدند ولي كسي را نمي ديدند! وقتي پولس به خود آمد و از زمين برخاست ، متوجه شد كه چيزي نمي بيند. پس دست او را گرفتند وبه دمشق بردند. در آنجا سه روز نابينا بود و در اين مدت چيزي نخورد و ننوشيد.
در اینجا کسانی که همراه پولس از اورشلیم آماده بودند صدایی از آسمان شنیدند ، ولی نه عین واژههایی را که شائول به گوش خود شنید(اعمال ۹:۲۲) ، به همین جهت آنها بسیار تعجب کردند. بعد از این جریان این فریسی مغرور که کور شده بود به کمک همرهان سفرش به دمشق میرسد ، جایی که آنجا ۳ روز را نابینا میماند و همچنین نه چیزی میخورد و مینوشد.

اعمال ۹: ۱۰-۱۴


نقل قول:
در دمشق ، شخصي مسيحي به نام حنانيا زندگي مي كرد. خداوند در رؤيا به او فرمود: «حنانيا!»حنانيا جواب داد: «بلي ، اي خداوند!» خداوند فرمود: «برخيز و به كوچه راست ، به خانه يهودا برو و سراغ پولس طرسوسي را بگير. الان او مشغول دعاست . من در رؤيا به او نشان داده ام كه شخصي به نام حنانيا مي آيد و دست بر سر او مي گذارد تا دوباره بينا شود!»حنانيا عرض كرد: «خداوندا، ولي من شنيده ام كه اين شخص به ايمانداران اورشليم بسيار آزار رسانده است ! و مي گويند از طرف كاهنان اعظم اجازه دارد كه تمام ايمانداران دمشق را نيز بازداشت كند!»
ایمان داران در تمامی اسرائیل بسیار از شائول به جهت آزاری که او به کلیسا رسانده بود وحشت داشتند، فکر این را بکنید امروز شما بخواهید به یک مسلمان وهابی بشارت نجات مسیح را بدهید و به او بگویید که عیسی خدای زنده و حقیقی است ، چند درصد احتمال هست که بعد از این سخن زنده بمانید و چقدر ترسان خواهید شد؟ به همین اندازه نیز ایمان داران دمسق از شائول میترسیدند ولی خود خداوند دخالت میکند و به حنانیا میگوید که به خانه یهودا نامی برود و شائول را طلب کند.

اعمال ۹: ۱۵-۱۶

نقل قول:
اما خداوند فرمود: «برو و آنچه مي گويم ، انجام بده چون او را انتخاب كرده ام تا پيام مرا به قوم ها و پادشاهان و همچنين بني اسرائيل برساند. من به او نشان خواهم داد كه چقدر بايد در راه من زحمت بكشد.»
خداوند نقشههای عجیبی برای رابی فریسی شائول داشت ، وظیفه اوّل او رساندن پیغام نجات به امّتها بود ، شائول همچنین در میان قوم خود نیز پیغام عیسی را رساند ، او همچنین باید زحمات بسیاری برای خداوند عیسی بکشد.

اعمال ۹: ۱۷-۱۸

نقل قول:
پس حنانيا رفته ، پولس را يافت و دست خود را بر سر او گذاشت و گفت : «برادر پولس ، خداوند يعني همان عيسي كه در راه به تو ظاهر شد، مرا فرستاده است كه براي تو دعا كنم تا از روح القدس پر شوي و چشمانت نيز دوباره بينا شود.» در همان لحظه ، چيزي مثل پولك از چشمان پولس افتاد و بينا شد. او بي درنگ برخاست و غسل تعميد يافت .
حنانیا محبت و فیض مسیحی را با برادر خطاب کردن دشمن قسم خورده ایمان مسیحی به او نشان می دهد و با دست گذاری کور بودن پولس را شفا میدهد و همچنین او را تعمید میدهد.

اعمال ۹: ۱۹-۲۰

نقل قول:
سپس غذا خورد و قوت گرفت و چند روز در دمشق نزد ايمانداران ماند. آنگاه به كنيسه هاي يهود رفت و به همه اعلام كرد كه عيسي در حقيقت پسر خداست !
و اینجاست که رابی فریسی شائول شروع به بشارت نجات عیسی خداوند میکند ، خدای پدر را شکر میکنیم که زندگی پولس را عوض کرد که وسیلهای برای خداوند بشود و مسیح را به امّتها برساند .این ماجرای ایمان آوردن پولس رسول بود ، حال به مشکل مسلمانها با او میپردازم.
مساله اول این هست که ۳ نفر از حواریون عیسی یعنی یعقوب و یوحنا و پطرس خدمات و تعالیم پولس را تایید کردند


غلاطیان ۹:۲


نقل قول:
وقتی یعقوب و پطرس و یوحنا که به ارکان کلیسا معروفند آن فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند، آنها دست من و برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردند که ما در میان غیر یهودیان کار کنیم و آنان در میان یهودیان .
شاید مسلمانان بگویند این را خود پولس نوشته و قبول نیست ، اما آنها با آیات رساله دوم پطرس ۳: ۱۵-۱۶ چه میکنند که خود پطرس رسول که بسیار به آن وابستگی نشان میدهند نیز پولس را برادر عزیز خطاب میکند و رسالات او را همردیف سایر کتب الهی قرار میدهد ، که چون بعضی از افراد نمیفهمند او چه میگوید شروع به مخدوش کردن آن میکنند.

دوم پطرس ۳: ۱۵-۱۶

نقل قول:
در ضمن بدانيد كه مسيح به اين دليل صبر ميكند تا ما فرصت داشته باشيم پيام نجاتبخش او را به گوش همه مردم برسانيم. برادر عزيز ما «پولس» نيز با آن حكمتي كه خدا به او داده است، در بسياري از نامههاي خود درباره همين مطلب، سخن گفته است. درك برخي از نوشتههاي او دشوار است و بعضي كه اطلاع كافي از كتاب آسماني ندارند و وضع روحانيشان نيز ناپايدار است، آنها را به غلط تفسير ميكنند، همان كاري كه با بخشهاي ديگر كتاب آسماني نيز ميكنند. اما با اين كار، نابودي خود را فراهم مي سازند.
به قول خود رابی شائول:

نقل قول:
زيرا كه چون برحسب حكمتِ خدا، جهان از حكمت خود به معرفت خدا نرسيد، خدا بدين رضا داد كه بوسيله جهالتِ موعظه، ايمانداران را نجات بخشد. چونكه يهود آيتي ميخواهند و يونانيان طالب حكمت هستند. لكن ما به مسيح مصلوب وعظ ميكنيم كه يهود را لغزش و امّتها را جهالت است.


اوّل قرنتیان ۱: ۲۱-۲۳
__________________

shinbet آنلاین نیست.  
5 كاربر از shinbet به خاطر پست مفيدش تشكر كرده اند:
قدیمی 06-07-2010  
کارشناس انجمن ادیان

 

تاریخ عضویت: Aug 2009
رشته: مهندسی برق
نوشته ها: 592
امتیاز: 2673
تشكرها: 1,168
2,663 بار در 567 پست تشكر شده
سپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura about
پیش فرض پولس، رسولی خود خوانده!

با سلام به دوستان،

متاسفانه در مورد پولس و بدعتهای وی در میان مسلمانان کم کار شده است. در واقع اکثر بدعتهایی که در مسیحیت، پس از عروج مولی و مقتدای همه مسلمانان حضرت عیسی مسیح به وجود آمد، ناشی از وجود شخصی دانشمند و فیلسوف ولی متاسفانه بدعت گذار به نام پولس است.

پولس عیسی مسیح را تنها خداوند می داند:

نقل قول:
قرنطیان 8: 6
لکن ما را یک خداست یعنی پدر که همهچیز از اوست و ما برای او هستیم، و یک خداوند یعنی عیسی مسیح که همهچیز از اوست و ما از او هستیم.
به خلاف آنکه عیسی مسیح خود را خداوند نمی داند:

نقل قول:
مرقس 10: 18
17 چون به راه میرفت، شخصی دوان دوان آمده، پیش او زانو زده، سوال نمود که «ای استادنیکو چه کنم تا وارث حیات جاودانی شوم؟ 18 عیسی بدو گفت: «چرا مرا نیکو گفتی و حال آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط؟
پولس، شریعت یهود را ملغی می کند، حال آنکه عیسی مسیح هر کس را که کوچکترین حکم شریعت را ملغی کند کمترین انسان خواند:

نقل قول:
متی 5: 19
پس هرکه یکی از این احکام کوچکترین رابشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هرکه بعمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.
و دستور به تبعیت از سخنان علمای شریعت یهود می دهد:
نقل قول:
متی 23:
آنگاه عیسی آن جماعت و شاگردان خود را خطاب کرده، 2 گفت: «کاتبان وفریسیان بر کرسی موسی نشستهاند. 3 پس آنچه به شما گویند، نگاه دارید و بهجا آورید، لیکن مثل اعمال ایشان مکنید زیرا میگویند ونمی کنند.
عیسی مسیح نسبت به حضور پیامبران دروغین و مسیحان دروغین هشدار می دهد:

نقل قول:
متی 24: 24
آنگاه اگر کسی به شما گوید: "اینک مسیح در اینجا یا در آنجا است " باور مکنید، 24 زیرا که مسیحیان کاذب و انبیا کذبه ظاهر شده، علامات ومعجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگرممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی
و پس از عروج عیسی مسیح به آسمان، تنها کسی که مدعی است مسیح را دیده و مسیح او را رسول کرده است، جناب پولس بدعت گذار است!

مسیح (ع) 12 رسول را شخصا معرفی کردند و آنها را رسول نامیدند:

نقل قول:
لوقا 6: 13
و چون روز شد، شاگردان خود را پیش طلبیده دوازده نفر از ایشان را انتخاب کرده، ایشان را نیزرسول خواند
یعنی این عیسی مسیح بود که دوازده حواری را رسول خواند اما پولس را چه کسی جز خودش رسول خوانده است؟؟؟

پولس در نامه خود به افسس چنین می نویسد:

نقل قول:
افسسیان 1: 1
پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح، به مقدسینی که در افسس میباشند و ایمانداران در مسیح عیسی.
اما یوحنای حواری در مورد رسولان خود خوانده چنین نبوت می کند:

نقل قول:
مکاشفات 2
به کلیسای افسس
«به فرشته کلیسای در افسس بنویس که این را میگوید او که هفت ستاره را بدست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان طلامی خرامد. 2 میدانم اعمال تو را و مشقت و صبرتو را و اینکه متحمل اشرار نمی توانی شد و آنانی را که خود را رسولان میخوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی
در هیچ کجای عهد جدید جز خود پولس، کس دیگری حتی نویسنده کتاب اعمال که شاگرد پولس است، پولس را رسول نخوانده است!!!فقط پولس، خودش، خودش را رسول خوانده است!
مسیح(ع) جانشین خود را جناب پطرس معرفی فرمودند:

نقل قول:
متی 16
عیسی در جواب وی(پطرس) گفت: «خوشابحال توای شمعون بن یونا! زیرا جسم وخون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که درآسمان است. 18 و من نیز تو را میگویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. 19 وکلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم؛ وآنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. 20
اما پولس خودش اذعان می کند که روبرو با پطرس مخالفت کرده است:

نقل قول:
غلاطیان 2: 11
اما چون پطرس به انطاکیه آمد، او را روبرومخالفت نمودم زیرا که مستوجب ملامت بود،
پطرس و یوحنا در مورد انبیاء کذبه و تفسیر به رای هشدار می دهند:

نقل قول:
دوم پطرس 1: 20
و این رانخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خودنبی نیست

دوم پطرس 2: 1
لکن در میان قوم، انبیای کذبه نیز بودند، چنانکه در میان شما هم معلمان کذبه خواهند بود که بدعتهای مهلک را خفیه خواهندآورد

اول یوحنا 4: 1
ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید بلکه روحها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفتهاند.
اما پولس خود را در سطح پطرس می داند و نه تنها هیچگاه در مورد انبیاء کذبه هشدار نمی دهد! بلکه در مورد رسولان کذبه هشدار می دهد:

نقل قول:
قرنطیان 11:
زیرا مرا یقین است که از بزرگترین رسولان هرگز کمتر نیستم. 6 اما هرچند در کلام نیز امی باشم، لیکن در معرفت نی. بلکه در هر امری نزدهمه کس به شما آشکار گردیدیم

زیرا که چنین اشخاص رسولان کذبه و عمله مکار هستند که خویشتن را به رسولان مسیح مشابه میسازند. 14
در یک کلام، او، عمق حسادت خود، نسبت به رسولان واقعی مولایمان عیسی مسیح را چنین بروز می دهد:


نقل قول:
قرنطیان 11: 22
آیاعبرانی هستند؟ من نیز هستم! اسرائیلی هستند؟ من نیز هستم! از ذریت ابراهیم هستند؟ من نیزمی باشم! 23 آیا خدام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف میزنم، من بیشتر هستم! در محنتهاافزونتر، در تازیانهها زیادتر، در زندانها بیشتر، در مرگها مکرر

از یهودیان پنج مرتبه از چهل یک کم تازیانه خوردم. 25 سه مرتبه مرا چوب زدند؛ یک دفعه سنگسار شدم؛ سه کرت شکسته کشتی شدم؛ شبانهروزی در دریا بسر بردم؛ 26 درسفرها بارها؛ در خطرهای نهرها؛ در خطرهای دزدان؛ در خطرها از قوم خود و در خطرها ازامتها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها دربیابان؛ در خطرها در دریا؛ در خطرها در میان برادران کذبه؛ 27 در محنت و مشقت، در بیخوابیها بارها؛ در گرسنگی و تشنگی، در روزهها بارها؛ در سرماو عریانی. 28 بدون آنچه علاوه بر اینها است، آن باری که هر روزه بر من است، یعنی اندیشه برای همه کلیساها. 29 کیست ضعیف که من ضعیف نمی شوم؟ که لغزش میخورد که من نمی سوزم؟ 30 اگر فخر میباید کرد از آنچه به ضعف من تعلق دارد، فخر میکنم. 31 خدا و پدر عیسی مسیح خداوند که تا به ابد متبارک است، میداند که دروغ نمی گویم
لذا پولس، که اساسا عیسی مسیح را ندیده است، هیچ سندی در اناجیل دال بر رسول بودن خود ندارد، هیچ یک از کتب عهد جدید جز نامه های خود وی، وی را رسول ندانسته است و حواریون نسبت به وجود انبیاء کذبه ای چون او هشدار داده اند و مشخص است که او برای اثبات خود هیچ راهی جز قسم خوردن ندارد! نه عیسی، رسول بودن او را تایید کرده است و نه رسولان واقعی، او خود را رسول به امتها می داند در حالیکه پطرس خود را رسول امتها می داند و دروغها و بدعتهای این نبی کذبه یک و دو تا نیست!

اما تعریف نبی کذبه بر اساس تورات چیست؟

نقل قول:
تثنیه 13: 1
اگر در میان تو نبیای یا بیننده خواب ازمیان شما برخیزد، و آیت یا معجزهای برای شما ظاهر سازد، 2 و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده، گفت خدایان غیر راکه نمی شناسی پیروی نماییم، و آنها را عبادت کنیم، 3 سخنان آن نبی یا بیننده خواب را مشنو، زیرا که یهوه، خدای شما، شما را امتحان میکند، تا بداند که آیا یهوه، خدای خود را به تمامی دل وبه تمامی جان خود محبت مینمایید؟ 4 یهوه خدای خود را پیروی نمایید و از او بترسید، واوامر او را نگاه دارید، و قول او را بشنوید و او راعبادت نموده، به او ملحق شوید. 5
لذا می بینید که تنها کسی که مدعی الوهیت عیسی مسیح است، بنا بر تعریف خود تورات، نبی کذبه است و نباید از اینکه او معجزاتی چند کرده است، فریفته شد و او را رسول واقعی یا نبی واقعی دانست، چنانکه تورات و خود عیسی مسیح در این مورد هشدار داده اند و همچنین رسولان و حواریون واقعی عیسی مسیح در مورد چنین اشخاصی هشدار داده اند و ما را از آنها بر حذر داشته اند و هیچ کس جز خودش او را رسول ندانسته است.

با احترام فراوان
سپهر محمدی
__________________
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )، ( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )، ( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )
من، سپهر محمدی، شیعه و مسلمانم، خدایِ واحدِ خالقِ هر چیز، را می پرستم. به تورات، انجیل و قرآن موجود ایمان دارم و عیسی مسیح، محمد بن عبدالله، علی بن ابیطالب و 11 فرزندش را مولای خود می دانم، و همچنین در انتظار ظهور مهدی و مسیح، دست در دست یکدیگر، هستم!
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )
سپهر آنلاین نیست.  
7 كاربر از سپهر به خاطر پست مفيدش تشكر كرده اند:
قدیمی 06-08-2010  
عضو

 

تاریخ عضویت: Jan 2010
رشته: حقوق
محل سکونت: Canada
نوشته ها: 333
امتیاز: 985
تشكرها: 82
975 بار در 303 پست تشكر شده
shinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished road
پیش فرض

با درود بر شما جناب سپهر ، شما به قول خودتان چندین تفاوت بین رسالههای پولس رسول و بقیه کتاب مقدس آوردید که اینجا یک به یک به آنها پاسخ میگویم.


نقل قول:
پولس عیسی مسیح را تنها خداوند می داند:به خلاف آنکه عیسی مسیح خود را خداوند نمی داند:
در ابتدا یک نکته را ذکر کنم ، یادم میاید شما و جناب فیلیپ دهها پست با یکدیگر بحث کردید که ایشان میگفتند کلمه تئوس یونانی معنی خدا میدهد و شما انکار میکردید ، حال چرا در مرقس ۱۸:۱۰ نیز که همین کلمه تئوس بکار رفته است که شما به آن استناد میکنید چه نظری دارید؟

اولا اینکه یشوا ادعای خدایئ نکرد یک دروغ است ، یشوا %۱۰۰ ادعای خدایئ کرد ، فقط در مورد اینکه یشوا ادعای خدایئ کرد چند مثال میزنم که در گذشته نیز چندین بار تکرار کردم .
در ابتدا باید ببینیم که جمله " من هستم " ، در تورات چه معنی میدهد بعد ، ادامه میدهیم.
خدا در کتاب خروج ۱۴:۳ در حال سخن گفتن با موسی است که به او میگوید:


خدا به موسي گفت: «هستم آنكه هستم.» و گفت: «به بنياسرائيل چنين بگو: اهْيَه (هستم) مرا نزد شما فرستاد.»

در مذهب یهودی این آیه یکی از اسامی یهوه است ، یهوه به معنی خدای اسرائیلیها بود ، یعنی وقتی در کتاب مقدس از خدایان دروغین صحبت میشود از کلمه یهوه استفاده نمیشود ، در حالی که ممکن است از کلمات دیگر استفاده شود ، پس به این دلیل که اینجا خدا مستقیماً در حال گفتگو با موسی است او را یهوه خطاب میکنیم ، ( البته این نکته را ذکر کنم که در بسیاری از موارد که میبینید در دعا یا میدراشها کلمه ادونای برای خدا استفاده میشود ، به این دلیل است که یهودیان آنقدر کلمه یهوه را مقدس میدانند که آن را تلفظ نمیکنند و حتی به فرم کامل نیز نمینویسند ، ولی منظور همان یهوه است ، البته من این را تفسیر نادرست از فرمان نام یهوه خدای خود را به باطل مبر در ۱۰ فرمان میدانم که به غلط به عدم کامل تلفظ یهوه منجر شده است ، پس هرجا که باعث جلال و بزرگی یهوه شود من اشکالی نمیبینم که این اسم را به زبان بیاورم و بنویسم).این آیه در یهودیت ۲ معنی میدهد ۱. اینکه خدا به اصطلاح واجب الوجود است ، یعنی قائم به ذات خود است و خلق نشده ۲. خدا همیشگی و غیر قابل تغییر است ، یعنی از ازل همان بوده که تا ابد خواهد بود ، از اینجا به بعد جمله " من هستم " در هلخا به یک نام اختصاصی یهوه تبدیل شد ، و کسی حق نداشت خود را من هستم خطاب کند ، یعنی مثل این بود که بگوید من یهوه هستم و ادعای خدا بودن کند.

و حال عیسی خداوند چه میگوید؟ سخنان او در انجیل یوحنا ۵۸:۸ اینگونه ثبت شده است:

عيسي بديشان گفت: «آمين آمين به شما ميگويم كه پيش از آنكه ابراهيم پيدا شود من هستم.»

اگر خواننده این آیه در زمان حاضر آشنایی به هلخا و تورات داشت ، مثل فریسیانی که در آنجا بودند ، سخن عیسی را میفهمید که او چگونه میگوید که خداست ، او نگفت پیش از آنکه ابراهیم باشد من بودم ، اگر این را میگفت به راحتی به این گونه معنی میشد که او قبل از به وجود آمدن ابراهیم متولد شده است ، بلکه او یکی از اسامی خدا را برای خویش به کار میبرد ، او خود را " من هستم" خطاب میکند ، خداوند عیسی از ازل در کنار خدای پدر بوده است و هیچ زمانی برای موجودیت یافتن او وجود ندارد یا اینکه زمانی که او در قبل بوده است ، پس او میگوید پیش از اینکه ابراهیم باشد ، من هستم.

و اما در آیه بعد چه اتفاقی میافتد؟

آنگاه سنگها برداشتند تا او را سنگسار كنند. امّا عيسي خود را مخفي ساخت و از ميان گذشته، از هيكل بيرون شد و همچنين برفت.

خوب چرا فریسیهای حاضر در معبد دوم خواستند که عیسی را سنگسار کرده ، بکشند؟ چون از نظر آنها او کفر به یهوه میگفت و خود را او ، یعنی " من هستم " خطاب میکرد ، دقیق این را میفهمیدند که عیسی در جایی که محل پرستش و جلال یهوه است ایستاده و خود را خود یهوه خطاب میکند.

همچنین در کتاب اشعیا نبی ۶:۴۴ میخوانیم که:

خداوند پادشاه اسرائيل و يهوه صبايوت كه ولّي ايشان است چنين ميگويد: من اوّل هستم و من آخر هستم و غير از من خدايي نيست.

خوب در اینجا یهوه خود را چه خطاب میکند؟ میگوید که من اول و آخر هستم و غیر از من خدایئ نیست ، اما عیسی خداوند در مورد خود چه میگوید؟

مکاشفه ۱: ۵-۸

و از جانب عيسي مسيح كه تمام حقيقت را بطور كامل بر ما آشكار ميفرمايد. مسيح نخستين كسي است كه پس از مرگ زنده شد و هرگز نخواهد مرد، و برتر از تمام پادشاهان اين جهان است. سپاس و ستايش بر او كه ما را محبت مينمايد و با خون خود ما را شست و از گناهانمان طاهر ساخت؛او ما را در ملكوت و سلطنت خود، به مقام كاهن منصوب كرده تا خدا يعني پدر او را خدمت نماييم. او را تا ابد قدرت و جلال باد! آمين.بنگريد! او سوار بر ابرها ميآيد. هر چشمي او را خواهد ديد؛ حتي آناني كه به پهلوي او نيزه زدند، او را خواهند ديد؛ و تمام قومهاي جهان از شدت وحشت و اندوه خواهند گريست. بلي، آمين! بگذار چنين باشد.خدا ميفرمايد: «من الف و يا هستم. من ابتدا و انتها هستم.» اين را خداوندي ميفرمايد كه صاحب تمام قدرتهاست، و هست و بود و باز خواهد آمد.

مگر شما مسلمانان انکار نمیکنید که مسیح روی صلیب مرد ، اگر مسیح بر روی صلیب نمرد پس یوحنا در کتاب مکاشفه که را میگوید که بر پهلوی او نیزه زدند(انجیل یوحنا ۳۴:۱۹) که به او ظاهر شده و خود را ابتدا و انتها مینامد ، آیا به عقیده شما مسلمانان یهودا اسخر یوطی که به روی صلیب رفت ، او بر یوحنا رسول ظاهر شده است؟ لطفا این تناقضات را در اعتقادات اسلامی خود خود حل کنید

مکاشفه ۱: ۱۷-۱۸

وقتي چشمم به او افتاد، مانند مرده جلو پاي او افتادم. اما او دست راست خود را بر من گذاشت و فرمود: نترس! من ابتدا و انتها هستم! من زنده بودم و مُردم، و حال تا به ابد زندهام، و كليدهاي مرگ و عالم مردگان را در دست دارم.

در اینجا یوحنا رسول مثل مرده به پاهای عیسی خداوند میافتد ، ولی عیسی با خطاب کردن " من هستم " به خود ، یعنی یهوه خطاب کردن خود او را تسلی میدهد و دوباره به او یاد آوری میکند که او همان خدای قادر مطلق است که کفاره گناهان گذشته ، حال و آینده هرکه به او ایمان آورد را بر روی صلیب داده است.

نقل قول:
پولس، شریعت یهود را ملغی می کند، حال آنکه عیسی مسیح هر کس را که کوچکترین حکم شریعت را ملغی کند کمترین انسان خواند
و اما شریعت موسی در عهد جدید چه معنی میدهد؟ شریعت موسی نمونهای از نعمتهای نیکو آینده بود که به یهود ظاهر شد ، رساله به عبرانیان ۹: ۲۳-۲۸ به خوبی این قضیه را بیان میکند:

پس لازم بود كه مَثَلهاي چيزهاي سماوي به اينها طاهر شود، لكن خودِ سماويّات به قربانيهاي نيكوتر از اينها.زيرا مسيح به قدس ساختهشده به دست داخل نشد كه مثال مكان حقيقي است؛ بلكه به خود آسمان تا آنكه الان در حضور خدا بجهت ما ظاهر شود. و نه آنكه جان خود را بارها قرباني كند، مانند آن رئيس كَهَنَه كه هر سال با خون ديگري به مكان اقدس داخل ميشود؛زيرا در اين صورت ميبايست كه او از بنياد عالم بارها زحمت كشيده باشد. لكن الا´ن يك مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قرباني خود، گناه را محو سازد.و چنانكه مردم را يك بار مردن و بعد از آن جزا يافتن مقرّر است، همچنين مسيح نيز چون يك بار قرباني شد تا گناهان بسياري را رفع نمايد، بار ديگر بدون گناه، براي كساني كه منتظر او ميباشند، ظاهر خواهد شد بجهت نجات.

این آیات به این معنی هست که هر قانونی که در عهد عتیق بود نشانهای از چیزی بود که در مسیح باید ظاهر شود ، قربانی حیوانات نشانهای از قربانی یگانه مسیح بر صلیب بود که گناهان را پاک میکند که شما مسلمانان آن را انکار میکنید ، پولس رسول هم هرگز ناگفته است که ما از قید و بند شریعت آزاد هستیم ، بلکه میگوید ما از لعنت شریعت آزاد شدیم( رومیان ۸: ۱-۴) ، این به این معنی هست که هنوز اصل اخلاقی شریعت ، از قبیل دزدی نکن ، زنا نکن ، قتل نکن و غیره بر جای خود باقی است ، ولی ایمان داران از مسائلی که جهت نمونه برای نعمتهای آینده بود آزاد هستند ، مثلا دیگر احتیاجی به قربانی حیوانات نیست ، البته ذکر این نکته نیز اینجا ضروری است که نجات مسیحی که به وسیلهٔ مرگ عیسی خداوند بر روی صلیب و زنده شدن او به دست میآید با اعمال انسان از بین نمیروند ، مسیح ۱ بار برای گناهان در گذشته ، حال و آینده بشر مرد ، و دیگر لازم نیست برای مردن به این جهان بیاید ، بلکه با جلال و پادشاهی خود خواهد آمد ، بخشودگی گناهان نه با اعتراف و نه با توبه به دست میآید ، بلکه فقط و فقط با مرگ عیسی مسیح در خارج اورشلیم و زنده شدن او از مردگان ، نقش ما اینجا فقط این هست که به او ایمان آوریم و احتیاج خود به مسیح را بفهمیم ، البته همان تعلیم اخلاقی مسیحیت را نیز این ما نیستیم که به اجرا در میآوریم ، در واقع هر شخص ایمان داری ، این مسیح است که در او زندگی میکند و ما خود به خود اجرا کنندگان شریعت خداوند میشویم.
نقل قول:
و پس از عروج عیسی مسیح به آسمان، تنها کسی که مدعی است مسیح را دیده و مسیح او را رسول کرده است، جناب پولس بدعت گذار است!
این سخن شما اشتباه است ، افراد دیگری نیز بعد از رفتن مسیح به آسمان باز او را دیدند ، از جمله استیفان که در کتاب اعمال باب ۷ ماجرای این اولین شهید مسیحیت را به طور کامل میخوانیم در اعمال ۵۶:۷ استیفان ، عیسی خداوند را بر دست راست خدای پدر میبیند:

اينك آسمان را گشاده، و پسر انسان را به دست راست خدا ايستاده ميبينم

همچنین در کتاب مکاشفه نیز میبینیم که یوحنا ، عیسی را دوباره میبیند.

و اما ببینیم که کلمهٔ رسول در عهد جدید چه معنی میدهد. رسول در عهد جدید به معنی کسی است که پیغامی را از طرف کسی دارد و میخواهد آن را به دیگران ابلاغ کند ، پس چیز بسیار عجیب و غریبی نیست که پولس به خود رسول عیسی مسیح بگوید ، چون پیغام عیسی را به دیگران میدهد ، همچنین هر ایمان دار دیگری نیز میتواند رسول عیسی مسیح باشد ، روی این حساب این چیز عجیبی آنطور که شما فکر میکنید نیست.
همچنین در مورد اینکه پطرس رسول سخنان و نوشتههای پولس رسول را برابر با تنخ میداند( چون در آن زمان عهد جدیدی تدوین شده به شکل امروزی نبود) و او را برادر حبیب میخواند نیز پاسخی نگفتید ، چگونه است که پطرس که ظاهرا بسیار مسلمانان به او علاقه دارند ، نوشتههای پولس را آسمانی میداند و او را عزیز خود میخواند ، آنوقت شما او را ردّ میکنید

دوم پطرس ۳: ۱۵-۱۶

در ضمن بدانيد كه مسيح به اين دليل صبر ميكند تا ما فرصت داشته باشيم پيام نجاتبخش او را به گوش همه مردم برسانيم. برادر عزيز ما «پولس» نيز با آن حكمتي كه خدا به او داده است، در بسياري از نامههاي خود درباره همين مطلب، سخن گفته است. درك برخي از نوشتههاي او دشوار است و بعضي كه اطلاع كافي از كتاب آسماني ندارند و وضع روحانيشان نيز ناپايدار است، آنها را به غلط تفسير ميكنند، همان كاري كه با بخشهاي ديگر كتاب آسماني نيز ميكنند. اما با اين كار، نابودي خود را فراهم مي سازند.

البته خود پطرس رسول جواب این را میدهد که چرا بعضیها با رسالت پولس مخالفت میکنند ، برای اینکه اطلاع کافی از کتب آسمانی ندارند و وضع روحانی آنها نیز نا پایدار است و این کار را نیز با بقیه قسمتهای کتب آسمانی نیز میکنند و هلاکت را برای خود میخرند ، جناب سپهر به توصیه پطرس گوش کنید و با انکار رسالت پولس هلاکت ابدی را برای خود نخرید!

نقل قول:
اما پولس خودش اذعان می کند که روبرو با پطرس مخالفت کرده است:
خوب مگر پطرس معصوم بود که نشود با او مخالفت کرد ، آن چیزی از نوشتههای پطرس یا دیگر رسولان را که به هدایت روح القدس نوشته شده است را ما امروزه داریم که ایمان داریم %۱۰۰ کلام خدای حقیقی و زنده است ، مابقی زندگی آنها ، ممکن بود گناه کنند یا کاری اشتباه انجام دهند ، در کتاب مقدس به غیر از عیسی خداوند هیچ کس بیگناه نیست ، موسی آدم کشت ، داوود زنا کرد ، پطرس عیسی را انکار کرد و.... این لیست همچنان ادامه پیدا میکند. بعد بهتر بود شما ادامه بخش را نیز مینوشتید که پولس میگوید چرا با پطرس مخالفت کرده است.
غلاطیان ۲: ۱۱-۱۳ مینویسد:


امّا چون پطرس به انطاكيه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم زيرا كه مستوجب ملامت بود، چونكه قبل از آمدنِ بعضي از جانب يعقوب، با امّتها غذا ميخورد؛ ولي چون آمدند، از آناني كه اهل ختنه بودند ترسيده، باز ايستاد و خويشتن را جدا ساخت. و ساير يهوديان هم با وي نفاق كردند، بحدّي كه برنابا نيز در نفاق ايشان گرفتار شد.

پطرس و پولس در مکانی در انطاکیه با گروهی از ایمان داران یهودی و غیر یهودی بودند و غذا میخوردند که وقتی گروهی از جانب یعقوب که مسلما یهودی بودند و به آنجا آمدند ، باعث شد که پطرس از ترس آنها که ممکن بود به او اعتراض کنند که چرا با غیر یهودیها غذا میخورد خود را جدا کرد و این باعث اعتراض پولس به او شد ، خوب به نظر شما اینجا پولس کار اشتباهی کرد؟ آیا به نظر شما غیر یهودیها نجس هستند که نشود با آنها گفتگو کرد و غذا خورد ، اگر شما معتقد هستید که اینجا کار پطرس درست بود ، یعنی اینکه غیر یهودیان را نجس میدانید که شامل خودتان نیز میشود ! ، البته که شما عقیده دارید که غیر یهودیها نجس نیستند( یعنی من فکر می کنم که اینگونه عقیده دارید) ، پس میبینید که پطرس اینجا اشتباه کرد و پولس حق داشت با او مخالفت کند و اشتباه او را به او گوشزد کند.
__________________

shinbet آنلاین نیست.  
2 كاربر از shinbet به خاطر پست مفيدش تشكر كرده اند:
قدیمی 06-12-2010  
کارشناس انجمن ادیان

 

تاریخ عضویت: Aug 2009
رشته: مهندسی برق
نوشته ها: 592
امتیاز: 2673
تشكرها: 1,168
2,663 بار در 567 پست تشكر شده
سپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura about
پیش فرض

با سلام بر جناب شینبت،

در بحث بین بنده و جناب فیلیپ، عرض بنده آن بود که هر تئوسی خدا نیست! تئوس های فراوانی در کتاب مقدس داریم، ارواح، قضات، فرشتگان، بزرگان قوم، و انبیاء در کتاب مقدس تئوس دانسته شده اند، و هیچ یک از آنها از دید دوستان مسیحی ما خدا نیستند، اما به عیسی(ع) که می رسند این واژه را خدا معنی می کنند!
در آیه مورد بحث مراجعه به متن یونانی برای شما روشن می کند که از واژه "هو تئوس" برای اشاره به خدا استفاده شده است و منظور یک تئوس خاص است که همانا ذات اقدس الوهیت است!

تحقیقات بنده نشان می دهد، همه "هو تئوس" ها در اناجیل اربعه تنها و تنها به ذات اقدس الوهیت اشاره دارد، نه عیسی و نه هیچ کس دیگر!

اما بحث اصلی،

اولا من به اینکه عیسی هیچگاه در اناجیل، خود را خدا نداسته است نمی پردازم چون بحث مفصلی است و مستقیما به این تاپیک مربوط نمی شود. تنها عرض می کنم که مسیحیان موحدی مثل شاهدان یهوه و آرینیستها به همین اناجیل معتقدند و همین متن را توحیدی و بدون خدا دانستن عیسی(ع) ترجمه می کنند پس مشخص است که حداقل در ادعای الوهیت عیسی مناقشه جدی وجود دارد و متن به هیچ وجه در این زمینه شفاف نیست!

نهایت استدلال دوستان مسیحی ما به این بر می گردد که:

عیسی گفت: من هستم!
خدا هم گفت: من هستم!

پس عیسی، خداست!!!!

واقعا چنین مغالطه خنده داری شایسته زندگانی قرن بیست و یکم نیست!!!

در مورد شریعت جناب پولس بدعت گذار چنین می گوید:

نقل قول:
رومیان 3: 28
زیرا یقین میدانیم که انسان بدون اعمال شریعت، محض ایمان عادل شمرده میشود
یا در کتاب اعمال، یهودیان ایمان آورده به عیسی(ع) و حواریون عیسی در مورد وی چنین می گویند:
نقل قول:
اعمال 21: 17
ترجمه فارسی قدیم
و چون وارد اورشلیم گشتیم، برادران ما رابه خشنودی پذیرفتند. 18 و در روز دیگر، پولس ما را برداشته، نزد یعقوب(برادر حضرت عیسی و از خواریون) رفت و همه کشیشان حاضر شدند. 19 پس ایشان را سلام کرده، آنچه خدا بوسیله خدمت او در میان امتها به عمل آورده بود، مفصلا گفت. 20 ایشان چون این راشنیدند، خدا را تمجید نموده، به وی گفتند: «ای برادر، آگاه هستی که چند هزارها از یهودیان ایمان آوردهاند و جمیع در شریعت غیورند: 21 ودرباره تو شنیدهاند که همه یهودیان را که در میان امتها میباشند، تعلیم میدهی که از موسی انحراف نمایند و میگویی نباید اولاد خود رامختون ساخت و به سنن رفتار نمود.
دقت کنید که انحراف از موسی، یعنی انحراف از شریعت موسی.
پولس خود در جای دیگر روشن کرده است که شریعت را بی اهمیت می داند:
نقل قول:
رساله به کولسیان 2: 21
چونکه بامسیح از اصول دنیوی مردید، چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده میشود؟ 21 که لمس مکن و مچش بلکه دست مگذار! 22 (که همه اینها محض استعمال فاسد میشود)برحسب تقالید و تعالیم مردم، 23 که چنین چیزهاهرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد، ولی فایدهای برای رفع تن پروری ندارد.
و در جای دیگر گفته است که شریعت یهود افسانه و خرافه است و همه چیز را برای پاکان، پاک می داند:

نقل قول:
رساله به تیطس 1: 12
یکی از ایشان که نبی خاص ایشان است، گفته است که «اهل کریت همیشه دروغگو و وحوش شریر وشکم پرست بیکاره میباشند.» 13 این شهادت راست است؛ از این جهت ایشان را به سختی توبیخ فرما تا در ایمان، صحیح باشند، 14 و گوش نگیرند به افسانه های یهود و احکام مردمانی که از راستی انحراف میجویند. 15 هرچیز برای پاکان پاک است، لیکن آلودگان و بیایمانان را هیچچیزپاک نیست، بلکه فهم و ضمیر ایشان نیز ملوث است؛
در واقع پولس مبلغ اباهی گری است! دلت پاک باشد و هر چیزی خواستی بخور! این شریعت پولس است!

اما حواریون عیسی مسیح به شدت دین را همراه عمل می دانند و دین بدون عمل را ناقص می دانند:

نقل قول:
یهودا 2: 14
14 ای برادران من، چه سود دارد اگر کسی گوید: «ایمان دارم» وقتی که عمل ندارد؟ آیاایمان میتواند او را نجاتبخشد؟ 15 پس اگربرادری یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزینه باشد، 16 و کسی از شما بدیشان گوید: «به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید»، لیکن مایحتاج بدن را بدیشان ندهد، چه نفع دارد؟ 17 همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد، در خودمرده است. 18 بلکه کسی خواهد گفت: «تو ایمان داری و من اعمال دارم. ایمان خود را بدون اعمال به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به توخواهم نمود.» 19 تو ایمان داری که خدا واحداست؟ نیکو میکنی! شیاطین نیز ایمان دارند و می لرزند! 20 و لیکنای مرد باطل، آیا میخواهی دانست که ایمان بدون اعمال، باطل است؟

21 آیا پدر ما ابراهیم به اعمال، عادل شمرده نشد وقتی که پسر خود اسحاق را به قربانگاه گذرانید؟ 22 میبینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال، کامل گردید
اما در مورد نامه دوم پطرس توجه کنند.
اولا جناب پطرس در هیچ کجا نوشته های پولس را کتاب مقدس ندانسته است.
ثانیا ایشان به روشنی نوسته های پولس را نامه های پولس می داند، و در جای دیگر همین نامه می فرماید:
نقل قول:
دوم پطرس 1: 20
و این رانخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خودنبی نیست
این یعنی اینکه نبوت، به نبی مربوط نیست، نبوت از طرف خداوند نازل می شود و نبی آن را به مردم اعلام می کند، اما پولس نظرات شخصی خود را در نامه هایش نوشته است! پولس سراسر در حال تفسیر بر اساس نظر خودش است.
لذا اتفاقا بر اساس همین فراز نامه پطرس روشن است که پولس اولا از دید جناب پطرس رسول نیست و ثانیا نامه های وی نوشته خود وی هستند نه نبوت!

ثالثا ضعیف ترین سند عهد جدید نامه دوم پطرس و دقیقا همین فرازی است که دوست ما به آن اشاره کردند! که همه دانشمندان عهد جدید در مورد عدم انتصاب آن به جناب پطرس متفقند.

مراجعه کنید به:

http://en.wikipedia.org/wiki/II_Pete...cal_acceptance

اما در مورد واژه رسول دوست ما فرمودند:

نقل قول:
و اما ببینیم که کلمهٔ رسول در عهد جدید چه معنی میدهد. رسول در عهد جدید به معنی کسی است که پیغامی را از طرف کسی دارد و میخواهد آن را به دیگران ابلاغ کند ، پس چیز بسیار عجیب و غریبی نیست که پولس به خود رسول عیسی مسیح بگوید ، چون پیغام عیسی را به دیگران میدهد ، همچنین هر ایمان دار دیگری نیز میتواند رسول عیسی مسیح باشد ، روی این حساب این چیز عجیبی آنطور که شما فکر میکنید نیست.
اما واقعیت آن است که در تمام عهد جدید همه جا واژه رسول تنها برای مردان الهی به کار رفته است.
یا برای یوحنا معمدان است که رسول خدا بود و یا برای دوازده حواری است و بس! اگر هیچ جا در عهد جدید هر ایمانداری رسول نامیده شده است دوست ما ارائه کند! هر مورد دیگری است دوست ما بفرماید!

تنها کسی در عهد جدید که هیچ کس جز خودش او را رسول نخوانده است، جناب "خود رسول خوانده"، پولس است!

اما در مورد مناقشه بین پولس و وصی عیسی(ع) جناب پطرس بدون شک حق با وصی عیسی است و ما نمی توانیم بر اساس قول یک نبی دروغین به قضاوت بپردازیم! تنها این را می دانیم که بدون شک مناقشه ای بوده است و بدون شک پطرس و پولس روبرو با یکدیگر درگیر شدند! و پطرس بدون شک کسی است که عیسی در مورد او فرمود:

نقل قول:
کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم؛ وآنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. 20
و بله، به دید من، جناب پطرس رسول مثل جناب عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیهم السلام، معصوم بود!

با احترام فراوان
سپهر محمدی
__________________
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )، ( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )، ( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )
من، سپهر محمدی، شیعه و مسلمانم، خدایِ واحدِ خالقِ هر چیز، را می پرستم. به تورات، انجیل و قرآن موجود ایمان دارم و عیسی مسیح، محمد بن عبدالله، علی بن ابیطالب و 11 فرزندش را مولای خود می دانم، و همچنین در انتظار ظهور مهدی و مسیح، دست در دست یکدیگر، هستم!
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )
سپهر آنلاین نیست.  
5 كاربر از سپهر به خاطر پست مفيدش تشكر كرده اند:
قدیمی 06-13-2010  
عضو فعال انجمن مسیحیت

 

تاریخ عضویت: Jul 2009
نوشته ها: 199
امتیاز: 604
تشكرها: 189
594 بار در 186 پست تشكر شده
فیلیپ is on a distinguished roadفیلیپ is on a distinguished roadفیلیپ is on a distinguished roadفیلیپ is on a distinguished roadفیلیپ is on a distinguished roadفیلیپ is on a distinguished road
پیش فرض

با عرض درود؛

نقل قول:
تنها عرض می کنم که مسیحیان موحدی مثل شاهدان یهوه و آرینیستها به همین اناجیل معتقدند و همین متن را توحیدی و بدون خدا دانستن عیسی(ع) ترجمه می کنند پس مشخص است که حداقل در ادعای الوهیت عیسی مناقشه جدی وجود دارد
البته شاهدان یهوه نیز در خصوص بسیاری از آیات تثلیثی، حرفی برای گفتن نداشته اند.
برای نمونه در فراز یوحنا 20: 28 تومای رسول عیسی را خدای خود و خداوند خود خطاب می کند؛ پروفسور رولف فورولی (Rolf Furuli)، از مدافعین نامدار شاهدین یهوه، اینطور چنته ی تهیشان را برملا می کنند:"ما دقیقا نمی دانیم که منظور توما از این اعتراف (یعنی 'خدا' خواندن مسیح) چه بوده." (!!)
ریفرنس: Furuli, Rolf. The Role of Theology and Bias in Bible Translation: with a Special Look at the New World Translation of Jehovah's Witnesses. Huntington Beach, Calif.: Elihu, 1999. Print. P. 221

این حقیقت که مسیح در اناجیل (بخصوص انجیل یوحنا) "جنبه ای" (در زبان تثلیثی: "تشخصی") از خدای راستین دانسته شده، نه تنها "مورد مناقشه ی جدی" نیست، بلکه اتفاق نظر نیز بر آن وجود دارد. برای مثال هر دوی بارت اهرمن و جمیز دان، که از برجسته ترین دانشمندان عهدجدید و از محققین غیر/ضد مسیحی باشند، بر این باورند که در انجیل یوحنا، عیسی، خدا و موجودی ازلی دانسته شده. (ر.ک. Dunn, James D. G. Christology in the Making: a New Testament Inquiry into the Origins of the Doctrine of the Incarnation. [London]: SCM, 1989. Print. Pp. 240-1, 264-5.)
__________________
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )

فیلیپ آنلاین نیست.  
3 كاربر از فیلیپ به خاطر پست مفيدش تشكر كرده اند:
قدیمی 06-13-2010  
عضو فعال انجمن مسیحیت

 

تاریخ عضویت: Jul 2009
نوشته ها: 199
امتیاز: 604
تشكرها: 189
594 بار در 186 پست تشكر شده
فیلیپ is on a distinguished roadفیلیپ is on a distinguished roadفیلیپ is on a distinguished roadفیلیپ is on a distinguished roadفیلیپ is on a distinguished roadفیلیپ is on a distinguished road
پیش فرض

نقل قول:
نهایت استدلال دوستان مسیحی ما به این بر می گردد که:

عیسی گفت: من هستم!
خدا هم گفت: من هستم!

پس عیسی، خداست!!!!

واقعا چنین مغالطه خنده داری شایسته زندگانی قرن بیست و یکم نیست!!!
حتما این هم "خنده دار" است که جناب "موحد" Greg Stafford (که در حال حاضر پرنفوذترین و معروفترین دانشمند "شاهد یهوه" باشد) ، 48 صفحه را صرف رد همین استدلال می کند!

نخیر جانم!
سند، یا به قول شما "استدلال" را درک نکرده اید.
یا اینکه متوجهش شده اید و به ناچار تحریفش کرده اید.
جناب "شاهد یهوه ی" Stafford ایقدر هم بی کار نبوده اند تا این همه صفحه را برای رد یک "مغالطه ی خنده دار" هدر دهند!

نقل قول:
عیسی گفت: من هستم!
خدا هم گفت: من هستم!

پس عیسی، خداست!!!!

واقعا چنین مغالطه خنده داری شایسته زندگانی قرن بیست و یکم نیست!!!
استدلال این طور نبوده. (حمله ی پوشالین کرده اید)

استدلال چنین بود:

1. در تمامی ادبیات برجای مانده از نسل آدم، تنها خدای راستین قوم یهود (یهوه) جمله ی "من هستم" را به عنوان یکی از اسامی/صفات خود بکار برده.
2. عیسی جمله ی "من هستم" را در یک جماعت یهودی، به عنوان اسم/صفت خود بکار برده.
3. لذا عیسی خود را به عنوان یهوه، خدای راستین، معرفی کرده است.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص، رجوع بفرمایید به این مقاله ی دانشپژوهانه از دکتر وایت:

__________________
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )

فیلیپ آنلاین نیست.  
3 كاربر از فیلیپ به خاطر پست مفيدش تشكر كرده اند:
قدیمی 06-14-2010  
عضو

 

تاریخ عضویت: Jan 2010
رشته: حقوق
محل سکونت: Canada
نوشته ها: 333
امتیاز: 985
تشكرها: 82
975 بار در 303 پست تشكر شده
shinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished roadshinbet is on a distinguished road
پیش فرض

نقل قول:
نوشته اصلی توسط سپهر نمایش پست ها
در بحث بین بنده و جناب فیلیپ، عرض بنده آن بود که هر تئوسی خدا نیست! تئوس های فراوانی در کتاب مقدس داریم، ارواح، قضات، فرشتگان، بزرگان قوم، و انبیاء در کتاب مقدس تئوس دانسته شده اند، و هیچ یک از آنها از دید دوستان مسیحی ما خدا نیستند، اما به عیسی(ع) که می رسند این واژه را خدا معنی می کنند!
در آیه مورد بحث مراجعه به متن یونانی برای شما روشن می کند که از واژه "هو تئوس" برای اشاره به خدا استفاده شده است و منظور یک تئوس خاص است که همانا ذات اقدس الوهیت است! تحقیقات بنده نشان می دهد، همه "هو تئوس" ها در اناجیل اربعه تنها و تنها به ذات اقدس الوهیت اشاره دارد، نه عیسی و نه هیچ کس دیگر!
من بر روی زبان یونانی تخصص ندارم و به همین جهت نمیخواهم بر سر واژه تئوس بحث کنم ، ولی این نکته را بگویم که لزوماً دلیل اینکه من مسیح را خدا میدانم فقط خطاب کردن تئوس به او نیست ، ولی میتواند بخشی از آن باشد.


نقل قول:
نوشته اصلی توسط سپهر نمایش پست ها
اولا من به اینکه عیسی هیچگاه در اناجیل، خود را خدا نداسته است نمی پردازم چون بحث مفصلی است و مستقیما به این تاپیک مربوط نمی شود. تنها عرض می کنم که مسیحیان موحدی مثل شاهدان یهوه و آرینیستها به همین اناجیل معتقدند و همین متن را توحیدی و بدون خدا دانستن عیسی(ع) ترجمه می کنند پس مشخص است که حداقل در ادعای الوهیت عیسی مناقشه جدی وجود دارد و متن به هیچ وجه در این زمینه شفاف نیست!
برای من جالب است که هرچه که از نظر مسیحیت ردّ شده است برای جناب سپهر دلیل و مدرک میشود ، مثل تلمود ، تارگوم و این آخری هم شاهدان یهوه ، اگر شما خیلی به این شاهدان یهوه علاقه دارید و آنها را تایید میکنید بروید تاریخ آنها را کامل بخوانید و بعد از آنها منبع بیاورید ، در ضمن شما که اینهمه به زبان اصلی کتاب مقدس علاقه دارید بروید ترجمه شاهدان یهوه را بخوانید و ببینید که چقدر تحریف شده است ، پیشنهاد میکنم به ۲ لینک زیر بروید ، توضیحات کاملی از تحریف کتاب مقدس توسط این فرقه میدهد

http://www.gotquestions.org/New-World-Translation.html

http://www.carm.org/religious-moveme...ld-translation


نقل قول:
نوشته اصلی توسط سپهر نمایش پست ها
نهایت استدلال دوستان مسیحی ما به این بر می گردد که:

عیسی گفت: من هستم!
خدا هم گفت: من هستم!

پس عیسی، خداست!!!!

واقعا چنین مغالطه خنده داری شایسته زندگانی قرن بیست و یکم نیست!!!
جناب سپهر یا شما متوجه این استدلال نشدید که بخاطر عدم آشنایی کامل شما به دین یهود است و یا اینکه متوجه شدید ولی به تحریف آن میپردازید ، من اینجا احتمال اول را در نظر میگیرم و توضیحات بیشتری میدهم:
پیشنهاد میکنم اگر سخن من را نمیپزیرید به آدرس زیر که کنیسه ابریشمی نام دارد بروید و از رابی آنجا بپرسید خروج ۱۴:۳ چه معنی میدهد و چرا یک یهودی نباید این لقب را به خود بدهد ، امیدوارم قانع شوید ، یک مثال دیگر هم میزنم ، مثلا یک مسلمان برود در وسط مکه و بگوید من الله هستم ، خوب شما نمیگویید این شخص ادعای خدایی میکند؟ جمله "من هستم" نیز در فرهنگ یهودی یک معنی این چنین میدهد که عیسی در معبد دوم ایستاد و رسما ادعای خدایی کرد ، این هم آدرس کنیسه ابریشمی:


فلسطين- نرسيده به بلوار كشاورز-کوچه براداران مرتضي زاده-پلاک10/1

در ضمن در مورد استدلال دومی که آوردم پاسخی نگفتید که عیسی مسیح لقبی که یهوه در عهد عتیق به خود میدهد را نیز به خود میدهد و خود را اول و آخر ، ابتدا و انتها میخواند ، اینجا ۲ تا انتخاب داریم یا اینکه عیسی یهوه است و یا اینکه ادعای دروغ میکند که صفات اختصاصی یهوه را به خود نسبت میدهد ، همچنین در مورد اینکه یوحنا رسول میگوید آن شخصی را که به پهلویش نیزه زدند را دید که عیسی بود و قرآن %۱۰۰ خلاف این را میگوید که یهودا اسخر یوطی یا هر شخص دیگری به غیر از عیسی به صلیب رفت( حال این مهم نیست چه شخص دیگری ، قرآن میگوید که عیسی به صلیب نرفت) ، اینجا نیز یا یوحنا دروغ میگوید که مسیح مصلوب را دیده یا اینکه قرآن دروغ میگوید که عیسی به صلیب کشیده نشد ، لطفا یکی را انتخاب کنید , که البته من ایمان دارم ادعای قرآن دروغ است.

نقل قول:
نوشته اصلی توسط سپهر نمایش پست ها
در مورد شریعت جناب پولس بدعت گذار چنین می گوید:

یا در کتاب اعمال، یهودیان ایمان آورده به عیسی(ع) و حواریون عیسی در مورد وی چنین می گویند:
دقت کنید که انحراف از موسی، یعنی انحراف از شریعت موسی.
پولس خود در جای دیگر روشن کرده است که شریعت را بی اهمیت می داند:
و در جای دیگر گفته است که شریعت یهود افسانه و خرافه است و همه چیز را برای پاکان، پاک می داند:

در واقع پولس مبلغ اباهی گری است! دلت پاک باشد و هر چیزی خواستی بخور! این شریعت پولس است!

اما حواریون عیسی مسیح به شدت دین را همراه عمل می دانند و دین بدون عمل را ناقص می دانند:
جناب سپهر باز توصیه میکنم رساله به عبرانیان ۹: ۲۳-۲۸ را با دقت بخوانید و از خدا بخواهید که مکاشفه آن را به شما بدهد که چه معنی میدهد ، در دین یهود میدانید که تا وقتی که معبد بود سیستم قربانیها نیز بود و یهودیان فکر میکردند که خون حیوانات رفع گناهن میکند در حالی که رساله به عبرانیان ۴:۱۰ این مساله را ردّ میکند ، شریعت موسی که تنها شریعت مورد قبول الهی است هنوز هم بسیار مقدس است ، ولی اینها اینای بود برای بشر که نعمتهای آینده را ببیند ، عید پسح نشان از قربانی یگانه مسیح است ، قربانیهای سوختنی و سلامتی نشانی از قربانی یگانه مسیح هستند ، حتما آیه معروف ۱۶:۳ انجیل یوحنا را خواندید ، که میگوید هرکه به مسیح ایمان آورد نجات خواهد یافت ، چرا هنوز نمیگوید هرک به مسیح ایمان آورد و این کار را بکند و آن کار را نیز انجام دهد نجات خواهد یافت؟ چون تنها راه رهایی از غضب آینده ایمان به عیسی مسیح و عمل نجات بخش او بر روی صلیب است ، همانطور که رساله به عبرانیان میگوید:

نقل قول:
پس لازم بود كه مَثَلهاي چيزهاي سماوي به اينها طاهر شود، لكن خودِ سماويّات به قربانيهاي نيكوتر از اينها.زيرا مسيح به قدس ساختهشده به دست داخل نشد كه مثال مكان حقيقي است؛ بلكه به خود آسمان تا آنكه الا´ن در حضور خدا بجهت ما ظاهر شود. و نه آنكه جان خود را بارها قرباني كند، مانند آن رئيس كَهَنَه كه هر سال با خون ديگري به مكان اقدس داخل ميشود؛ زيرا در اين صورت ميبايست كه او از بنياد عالم بارها زحمت كشيده باشد. لكن الان يك مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قرباني خود، گناه را محو سازد.و چنانكه مردم را يك بار مردن و بعد از آن جزا يافتن مقرّر است، همچنين مسيح نيز چون يك بار قرباني شد تا گناهان بسياري را رفع نمايد، بار ديگر بدون گناه، براي كساني كه منتظر او ميباشند، ظاهر خواهد شد بجهت نجات.

یک زمانی وقت شد در تالار یهودیت این بحث قربانیها در اسرائیل باستان و شریعت موسی را باز خواهم کرد.


نقل قول:
نوشته اصلی توسط سپهر نمایش پست ها
اما در مورد نامه دوم پطرس توجه کنند.
اولا جناب پطرس در هیچ کجا نوشته های پولس را کتاب مقدس ندانسته است.
ثانیا ایشان به روشنی نوسته های پولس را نامه های پولس می داند، و در جای دیگر همین نامه می فرماید:
این یعنی اینکه نبوت، به نبی مربوط نیست، نبوت از طرف خداوند نازل می شود و نبی آن را به مردم اعلام می کند، اما پولس نظرات شخصی خود را در نامه هایش نوشته است! پولس سراسر در حال تفسیر بر اساس نظر خودش است.
لذا اتفاقا بر اساس همین فراز نامه پطرس روشن است که پولس اولا از دید جناب پطرس رسول نیست و ثانیا نامه های وی نوشته خود وی هستند نه نبوت!

ثالثا ضعیف ترین سند عهد جدید نامه دوم پطرس و دقیقا همین فرازی است که دوست ما به آن اشاره کردند! که همه دانشمندان عهد جدید در مورد عدم انتصاب آن به جناب پطرس متفقند.

مراجعه کنید به:

http://en.wikipedia.org/wiki/II_Pete...cal_acceptance
جناب سپهر شما در یک پستی گفتید که تمامی عهد جدید به غیر از رسالههای پولس را قبول دارید که کلام خدا است ، پس باید به رساله دوم پطرس و کتاب اعمال رسولان نیز ایمان داشته باشید ، لطف کنید پس سعی نکنید برای دفاع از عقایدتان به بی اعتبار کردن بخشی از کتاب مقدس بپردازید که ظاهراً به آن ایمان دارید ، حالا %۱ هم احتمال میدهیم که آن رساله را پطرس ننوشته است ، جزو کلام خدا که هست ، آنجا رسما پطرس میگوید که رسالات پولس را بعضی مثل سایر کتب ( که اگر به متن یونانی مراجعه کنید ترجمه کتب مقدسه صحیح است) تحریف میکنند ، یعنی پطرس رسالات پولس رسول را هم ردیف تناخ قرار میدهد که در آن زمان کتاب مقدس تدوین شده بود ، دیگر دلیلی از این واضح تر که خود پطرس الهی بودن رسالت پولس را تایید میکند و نوشتههای او را قبول دارد؟
__________________

shinbet آنلاین نیست.  
2 كاربر از shinbet به خاطر پست مفيدش تشكر كرده اند:
قدیمی 06-28-2010  
کارشناس انجمن ادیان

 

تاریخ عضویت: Aug 2009
رشته: مهندسی برق
نوشته ها: 592
امتیاز: 2673
تشكرها: 1,168
2,663 بار در 567 پست تشكر شده
سپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura about
پیش فرض

با سلام بر دوستان و جناب شینبت و فیلیپ،

گرچه بحث ما در این تاپیک بر سر جناب پولس بدعتگذار است اما به شبهه مطرح شده از سوی جناب فیلیپ در مورد خدا خوانده شدن عیسی در اناجیل نیز پاسخ می دهم.

همانطور که بنده بارها و بارها ادعا کرده ام در هیچ آیه ای از اناجیل عیسی مسیح، خدا و خداوند خوانده نشده است و این ترجمه های خلاف واقع است که چنین به ما القا می کنند که نعوذ بالله پیامبر لطف و رحمت عیسی مسیح، خود را خدا خوانده است.

در بحثهای متعدد مطرح گردید که واژه "تئوس" معانی متعددی مثل، قاضی، روح، فرشتگان، انبیاء و غیره در کتاب مقدس به خود گرفته است که البته به خداوند نیز اطلاق شده است و صرف اینکه شخصی در کتاب مقدس تئوس خوانده شده باشد، به معنی اینکه کتاب مقدس او را "خدا" و "یهوه" دانسته باشد نیست.

واژه "هو تئوس" به معنی یک تئوس خاص است که اگر از متن، فهمیده نشود که آن تئوس کیست، معمولا به خدا اطلاق می شود.

بنده در اینکه مولایم عیسی مسیح، مقامی برتر از انسانها دارد و یک تئوس است، مناقشه ای نداشته و ندارم. و اگر در آیات متعدد کتاب مقدس، ایشان خود را تئوس خوانده باشد، به معنی ادعای الوهیت ایشان نیست!

و اصلا مگر بشارت عیسی مسیح به همه آدمیان چه چیز غیر از این بود که آدمیان می توانند به درجه یک تئوس برسند و جاودانه گردند و از راه پیروی از فرامین عیسی مسیح چنین امکانی فراهم می گردد؟

نقل قول:
یوحنا 1: 12
و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا(تئوس) گردند، یعنی به هرکه به اسم اوایمان آورد،
به هر روی تنها و تنها در یک آیه از اناجیل واژه "هو تئوس" به عیسی مسیح اطلاق شده است و آنهم آیه ای که دوست ما انگشت بر آن گذاشتند و از مفاد این آیه هم کاملا روشن است که منظور از این تئوس خود عیسی مسیح است:

نقل قول:
یوحنا 20: 28
توما در جواب وی گفت: «ای خداوند(کوریوس) من و ای خدای(هو تئوس) من
در این آیه حواری گرامی عیسی مسیح، وی را "کوریوس" و "هو تئوس" خطاب می کند، واژه کوریوس که اساسا به معنی آقا و سرور است و ترجمه آن به خداوند در فارسی یک تحریف بزرگ و عظیم در تمامی ترجمه های کتاب مقدس است!
اما اطلاق واژه "هو تئوس" به عیسی مسیح از آنجهت که او یک تئوس است و برای جمع شناخته شده است، مانعی ندارد. دقت کنید که یهوه تئوس است، عیسی مسیح تئوس است، موسی تئوس است و فرشتگان تئوس هستند، قضات تئوسند و در این آیه منظور از تئوس خاص، کاملا روشن است که عیسی مسیح است. نه تئوس دیگری، مثلا یهوه!

پیشتر در جای دیگر گفته ام که ترجمه مناسب واژه تئوس در فارسی واژه ایزد است.

اهورا مزدا، ایزد است،
امشاسپندان، ایزد اند.
زرتشت، ایزد است.

اما اهورا مزدا خالق امشاسپندان و زرتشت و همه دیگر ایزدان است و "یزدان" خوانده می شود.

لذا ترجمه صحیح فارسی این آیه چنین است:

نقل قول:
یوحنا 20: 28
توما در جواب وی گفت: «ای سرور من و ای ایزد من
که هیچ مشکل توحیدی ندارد و بر اساس نظریه تفسیر توحیدی کتاب مقدس، کاملا قابل تفسیر است.

یاد آور می شوم نظریه تفسیر توحیدی کتاب مقدس چهار بند دارد:

1- الوهیم(یا تئوس) های مختلف در کتاب مقدس وجود دارد.
2- تنها شخص و الوهیم(یا تئوس) لایق پرستش در کتاب مقدس "یهوه" است.
3- داشتن برخی صفات یهوه، مثل ازلی بودن، خلق کردن، الوهیم(یا تئوس) بودن، سجده شدن، به معنی لایق پرستش بودن کسی نیست.
4- پولس یک نبی دروغین است.


در اینجا بار دیگر ادعا می کنم که با قبول این چهار اصل، کل کتاب مقدس مسیحیان، شامل عهد جدید و عهد قدیم، کاملا بر اساس الاهیات اسلامی و شیعی %100 توحیدی است و معارف بسیار دقیق و لطیف و پیچیده اهل بیت علیهم السلام نیز در آن موجود است.

فعلا از این بحث عبور می کنم تا به بحث اصلی برسیم.

با احترام
سپهر محمدی
__________________
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )، ( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )، ( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )
من، سپهر محمدی، شیعه و مسلمانم، خدایِ واحدِ خالقِ هر چیز، را می پرستم. به تورات، انجیل و قرآن موجود ایمان دارم و عیسی مسیح، محمد بن عبدالله، علی بن ابیطالب و 11 فرزندش را مولای خود می دانم، و همچنین در انتظار ظهور مهدی و مسیح، دست در دست یکدیگر، هستم!
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )
سپهر آنلاین نیست.  
3 كاربر از سپهر به خاطر پست مفيدش تشكر كرده اند:
قدیمی 06-28-2010  
کارشناس انجمن ادیان

 

تاریخ عضویت: Aug 2009
رشته: مهندسی برق
نوشته ها: 592
امتیاز: 2673
تشكرها: 1,168
2,663 بار در 567 پست تشكر شده
سپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura about
پیش فرض

این را هم عرض کنم که جناب فیلیپ فرمودند:

نقل قول:
نوشته اصلی توسط فیلیپ نمایش پست ها
استدلال چنین بود:

1. در تمامی ادبیات برجای مانده از نسل آدم، تنها خدای راستین قوم یهود (یهوه) جمله ی "من هستم" را به عنوان یکی از اسامی/صفات خود بکار برده.
2. عیسی جمله ی "من هستم" را در یک جماعت یهودی، به عنوان اسم/صفت خود بکار برده.
3. لذا عیسی خود را به عنوان یهوه، خدای راستین، معرفی کرده است.
به نظر حقیر که این استدلال هم چیزی بیش از همان شوخی که عرض شد نیست!

بنده هم مدعی هستم که "من هستم" آیا معنی آن این است که من مدعی الوهیت هستم! چطور دوست ما می تواند استدلال به این خنده داری را ارائه کند؟؟!!! واقعا متعجبم! ادعای دوست ما در صوتی درست است که تنها و تنها "یهوه" در عالم وجود داشته باشد و هیچ کس دیگر وجود نداشته باشد! اما وقتی جناب ایشان، اجازه فرموده اند که موجودات دیگری در عرصه حیات "وجود" داشته باشند، جمله "من هستم" به معنی ادعای الوهیت نیست!

این تک مضراب جناب فیلیپ را هم تک مضرابی در پاسخ داشته باشید تا به بحث اصلی بپردازیم!

با احترام
سپهر محمدی
__________________
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )، ( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )، ( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )
من، سپهر محمدی، شیعه و مسلمانم، خدایِ واحدِ خالقِ هر چیز، را می پرستم. به تورات، انجیل و قرآن موجود ایمان دارم و عیسی مسیح، محمد بن عبدالله، علی بن ابیطالب و 11 فرزندش را مولای خود می دانم، و همچنین در انتظار ظهور مهدی و مسیح، دست در دست یکدیگر، هستم!
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )
سپهر آنلاین نیست.  
3 كاربر از سپهر به خاطر پست مفيدش تشكر كرده اند:
قدیمی 06-28-2010  
کارشناس انجمن ادیان

 

تاریخ عضویت: Aug 2009
رشته: مهندسی برق
نوشته ها: 592
امتیاز: 2673
تشكرها: 1,168
2,663 بار در 567 پست تشكر شده
سپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura aboutسپهر has a spectacular aura about
پیش فرض

جناب شینبت فرمودند:

نقل قول:
پیشنهاد میکنم اگر سخن من را نمیپزیرید به آدرس زیر که کنیسه ابریشمی نام دارد بروید و از رابی آنجا بپرسید خروج ۱۴:۳ چه معنی میدهد و چرا یک یهودی نباید این لقب را به خود بدهد ، امیدوارم قانع شوید ، یک مثال دیگر هم میزنم ، مثلا یک مسلمان برود در وسط مکه و بگوید من الله هستم ، خوب شما نمیگویید این شخص ادعای خدایی میکند؟ جمله "من هستم" نیز در فرهنگ یهودی یک معنی این چنین میدهد که عیسی در معبد دوم ایستاد و رسما ادعای خدایی کرد
دوست گرامی،

نام الله مثل نام یهوه یک نام خاص است که تنها و تنها به ذات اقدس الوهیت تخصیص دارد، و هیچ موجود دیگری در عالم چنین نامی را به خود نمی گیرد.
اما در مورد "من هستم" چه؟ ایا این نام تنها و تنها به ذات اقدس الوهیت تعلق دارد؟ اگر چنین است دلیل خود را بر اساس کتاب مقدس اقامه کنید که مدعی شده باشد

"من یهوه هستم و تنها و تنها "من هستم" و هیچ کس دیگر در عالم نیست!"

دوست گرامی شما نمی توانید چنین آیه ای اقامه کنید!!! دست از شوخی بردارید و شما هم مثل هر انسان معقول دیگر به خندیدن بر استدلال پوسیده پدران خویش آغاز کنید!!!!

در مورد اینکه عیسی مسیح(ع) ظاهرا خود را اول و آخر خطاب می کند نیز همین موضوع برقرار است درصورتیکه به واقع عیسی مسیح چنین چیزی گفته باشد.

موضوع آن است که دوستان ما درک نمی کنند یا نمی خواهند درک کنند که عیسی مسیح در حال نقل کلام خداست!

دوست ما چرا آیه ابتدایی همین قسمت را حذف کردند؟

نقل قول:
مکاشفات 1: 1
مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که میباید زود واقع شود، برغلامان خود ظاهر سازد و بوسیله فرشته خودفرستاده، آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا، که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود.
چرا دوست ما توجه به سلسله مراتب نمی کنند؟

این مکاشفه
1- توسط خداوند، یهوه، به عیسی مسیح داده شده است.
2- توسط عیسی مسیح به فرشتگان داده شده است.
3- توسط فرشتگان به یوحنا داده شده است.

و در نهایت گفته است:

نقل قول:
من هستم الف و یا، اول و آخر، » میگویدآن خداوند خدا که هست و بود و میآید، قادرعلی الاطلاق.
پس گوینده چه کسی است؟
یوحنا؟ بله
فرشته؟ بله،
عیسی مسیح؟ بله
خداوند؟ بله

اما اصل پیام متعلق به چه کسی است؟
یوحنا؟ خیر
فرشته؟ خیر
عیسی مسیح؟ خیر
خداوند؟ بله

چنانکه می بینید مسئله خیلی ساده است! یوحنا و فرشته و عیسی مسیح در این میان واسطهایی هستند که کلام حضرت الوهیت را به ما انتقال داده اند! اما دوستان مسیحی تثلیثی ما چون قصد دارند به هر روش ممکن عیسی مسیح را با خدا یکی کنند هر جا که امکان باشد، به سمت مطلوب خود در می غلطند!!!

در مورد مسئله تصلیب مسیح بدون شک تضادی بین اناجیل موجود و قرآن وجود دارد، اما قرآن هیچگاه نیزه خوردن عیسی یا شکنجه عیسی را انکار نکرده است، تنها به صلیب رفتن و کشته شدن او توسط یهودیان را انکار کرده است. و تاکید کرده است که بینندگان دچار اشتباه شده اند.

باری به بحث اصلی تاپیک برگردیم!

با احترام
سپهر محمدی
__________________
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )، ( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )، ( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )
من، سپهر محمدی، شیعه و مسلمانم، خدایِ واحدِ خالقِ هر چیز، را می پرستم. به تورات، انجیل و قرآن موجود ایمان دارم و عیسی مسیح، محمد بن عبدالله، علی بن ابیطالب و 11 فرزندش را مولای خود می دانم، و همچنین در انتظار ظهور مهدی و مسیح، دست در دست یکدیگر، هستم!
( فقط اعضای سایت می توانند لینک را مشاهده کنند. )
سپهر آنلاین نیست.  
3 كاربر از سپهر به خاطر پست مفيدش تشكر كرده اند:
 

ارسال و ثبت لینک این تاپیک در سایت های دیگر ( = افزایش بازدید از تاپیک و جذب کاربر)

برچسب ها
کیست؟, پولس, رسول
ابزارهای موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code is فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال استاکنون ساعت 01:09 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.

-- English-US -- فارسی

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
زبان فارسی توسط MPF، اصلاح و تغییر توسط ™Metalik
مسئوليت مطالب و نظرات كاربران، به عهده خود آنان است و لزوما نظر انجمن نيست.